ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย
ทีมงาน ALIST ตั้งตั้งระบบเวอร์ชัน 4 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Monday, 22 November 2010 09:42


หลังจากการเดินทางที่ขลุกขลักเล็กน้อย ทีมงาน ALIST (นายอัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่ม, นายวรพจน์ คงอรุณ, นายร่มธรรม ศรีพจนารถ, นายปริวรรต โชติแก้ว, นางสาวปิยนุช แซ่ลิ่ว และนางสาวทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ) ก็ได้มาถึงมอ. วิทยาเขตปัตตานีเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 และเดินทางต่อไปยังหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

หลังจากเสร็จการอบรมทั้งหมดเป็นเวลาสามวันทางห้องสมุดก็ได้เริ่มทดลองใช้งาน ALIST 4 คู่ขนานไปกับ ALIST 3 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้งานระบบ  หลังจากที่ได้พูดคุยนางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทางทีมงานได้แบ่งทีมกันคอยเฝ้าดูแลการใช้งาน  และคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริง

ทั้งนี้ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆจากทางหอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ ที่ได้ต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี (อิ่มเกินทุกมื้อ) และได้ทำให้เห็นว่าจังหวัดปัตตานีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับหลังจากพักเหนื่อยซักครู่ก็ได้เริ่มการอบรมให้แก่เหล่าผู้ใช้งานที่รอคอยใช้โปรแกรม ALIST 4

 

หอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้ หรือ JFK

 

Read more...
 
ทีมงาน ALIST ตั้งตั้งระบบเวอร์ชัน 4 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Monday, 11 October 2010 07:00


ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ทีมงาน ALIST ประกอบไปด้วย นางเนาวรัตน์ สอิด นายวรพจน์ คงอรุณ นายสุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล นายจีรศักดิ์ สายนาค และนางสาววราพินธ์ กุลกาญจนาภิบาล ได้ไปติดตั้งระบบ ALIST เวอร์ชัน 4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

โดยนางเนาวรัตน์ สอิด และ นายวรพจนื คงอรุณ เข้าพบ ผู้บริหารและทีมบรรณารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุม กาญจนาคาร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ หอสมุดกลาง คุณรัชนีกร ดวงอาจ หัวหน้าหน่วยงาน : งานอำนวยการทั่วไป

จากนั้นได้มีการอบรมวิธีการใช้โปรแกรม และส่วนประกอบอื่นๆที่เพิ่มเติมในเวอร์ชันใหม่แก่ผู้ใช้งาน  ทั้งนี้ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยวไลลงกรณ์และฝ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีครับ

 

เข้าพบผู้บริหารและทีมบรรณารักษ์

 

Read more...
 
ทีม ALIST ติดตั้งระบบที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Wednesday, 29 September 2010 15:05


หลังจากงาน WANCA 22 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)  ทางทีมงาน ALIST ได้แยกเป็นสองกลุ่มเพื่อติดตั้งระบบที่มทส. และราชภัฏลำปาง

 

ในส่วนของมทส.นั้น ได้มีการติดตั้ง ALISTเวอร์ชัน 3 อยู่ก่อนและสนใจในโปรแกรมเวอร์ชันใหม่คือ ALIST เวอร์ชัน 4 ทางทีมซึ่งประกอบไปด้วย นายวรพจน์ คงอรุณ(หัวหน้าทีม), นายปริวรรต โชติแก้ว, นางสาวทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์, นางสาว ปิยนุช แซ่ลิ่ว และนายร่มธรรม ศรีพจนารถ  ได้ทำการติดตั้งระบบทดสอบสำหรับใช้งาน ALISTเวอร์ชัน 4 และให้การอบรมแก่ทีมห้องสมุดของมทส.

 

ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานของห้องสมุดมทส. ที่ให้การตอบรับอย่างอบอุ่นครับ

 

บรรยากาศการอบรม

 

Read more...
 
ทีม ALIST ลงระบบที่ ราชภัฎลำปาง
ข่าว - เยี่ยมชม/ติดตั้งระบบ
Sunday, 01 August 2010 10:06


ทีมงาน ALIST ลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ราชภีฏลำปาง เมื่อ 1 สิงหาคม 2553 แม้จะเป็นวันอาทิตย์ แต่บรรณารักษ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่นี่
ก็มาทำงานกัน ทราบจากท่านรอง ผอ. ว่าทำงานกันไม่มีวันหยุด แต่ให้สลับกันลาพักได้  เป็นทีมที่เข้มแข็งมาก เห็นแล้วก็ต้องขอชื่นชม

 

เข้าพบ อ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมบรรณารักษ์ เพื่อรับทราบข้อมูลความเบื้องต้น

Read more...
 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 4 of 6